Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

 

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2011 - 2015

Przydatne linki 

  

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 
 
 Konkurs
 
 

 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, średzki, Kostomłoty, Kostomłoty, 1,8581 ha

Cena:

1 031 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.8581 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat średzki, gmina Kostomłoty, obręb Kostomłoty, nr działek: 485/45 o pow. ewid. 1,1039, 485/43 o pow. ewid. 0,7542. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,8581 w tym w użytkach rolnych (0,1800 o symbolu W, 0,7542 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księgach wieczystych nr 16920, 16920. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Iłowo-Osada, obręb Janowo-Pruski, dz. 5/1

Cena:

71 600.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.8000 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowo-Osada działka nr 5/1 położona w obrębie Janowo-Pruski posiada przeznaczenie w jako-zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. W obrębie działki zaprojektowana jest droga dojazdowa, oznaczona w Planie symbolem KD. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iłowo-Osada ww. nieruchomość znajduje się na obszarach o dominującej funkcji mieszkaniowej.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Nidzica, obręb Wietrzychowo, udz. 1/5 części w dz. 31/10

Cena:

1 760.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.0657 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 31/10 obrębu Wietrzychowo położona jest na terenie nie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym do 31.12.2003r. planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nidzica działka znajduje się na terenie o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkalno-usługową. Dla terenu gminy Nidzica została opracowana i uchwalona zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica (dostępna na stronie http://bip.nidzica.pl w zakładce: plany, strategie, opracowania), zgodnie z którą działka znajduje się na obszarze strefy 2 €“ strefa krajobrazowa-dominuje polityka modernizacji i dopełnień. Zgodnie z wyrysem ze studium nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej-tereny zabudowane oraz o rozpoczętym procesie urbanizacji. Do udziału w nieruchomości przynależy prawo użytkowania 1 segmentu gospodarczego o pow. użytkowej 17,65 m2.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Wąwolnica, obr. Wąwolnica

Cena:

8 830.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.23 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąwolnica uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/249/02 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 12 września 2002 roku przedmiotowe działki mają następujące przeznaczenie: północna część działki nr 392/3 leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2RO €“ teren rolniczo-sadowniczy oraz 21R €“ teren rolniczy; południowa część działki leży w terenach upraw polowych RP. Działka obciążona są bezumownym użytkowaniem.
więcej>>


OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Wąwolnica, obr. Wąwolnica

Cena:

15 390.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.5144 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąwolnica uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/249/02 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 12 września 2002 roku przedmiotowa działka ma następujące przeznaczenie: północna część działki nr 475 leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KDZ-P €“ teren drogi publicznej zbiorczej €“ powiatowej, 2RM €“ teren zabudowy zagrodowej, KXL €“ ciąg pieszo-jezdny, 1RM €“ teren zabudowy zagrodowej, 10ZNa €“ teren zieleni naturalnej, 18R €“ teren rolniczy; południowa część działki leży w terenach upraw polowych €“ RP Nieruchomość wykazana w poz. nr 1 jest objęta jest umową dzierżawy i na podstawie art. 29 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu. O ile dzierżawca nie skorzysta z tego prawa, to przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w przetargu publicznym ustnym.
więcej>>


ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, wielkopolskie, wągrowiecki, Skoki, Rejowiec, 1,1483 ha

Cena:

43 900.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.1483 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2017-09-26

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo wielkopolskie, powiat wągrowiecki, gmina Skoki, obręb Rejowiec, nr działki: 115/6 o pow. ewid. 1,1483. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,1483 w tym w użytkach rolnych (1,0170 o symbolu R, 0,1313 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr PO1B/00050094/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Mistrzostwa Europy WKKW Strzegom 2017

19 i 20 sierpnia Agencja Nieruchomości Rolnych już po raz kolejny uczestniczyła w FEI European Eventing Championships - Strzegom 2017 czyli Pucharze Narodów we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.

V Dolnośląski Festiwal Tajemnic w Zamku Książ w Wałbrzychu 12-13.08.2017

Kolejny raz z rzędu Agencja Nieruchomości Rolnych uczestniczyła w największym w Polsce spotkaniu poszukiwaczy skarbów, miłośników historii oraz badaczy jej tajemnic – Festiwalu Tajemnic w Zamku Książ.

Zakończyła się XLVIII aukcja Pride of Poland

W tegorocznej aukcji Pride of Poland zaoferowano 25 koni arabskich z polskiej hodowli. Najwyższą cenę 150 tys. euro uzyskała klacz PRUNELLA z hodowli w SK Janów Podlaski. Łącznie suma uzyskana w wyniku sprzedaży w tegorocznej aukcji wyniosła 410 tys. euro. Uzyskano średnią cenę za sprzedanego konia w wysokości blisko 70 tys. euro, co jest kwotą porównywalną z lat ubiegłych.

Lokalizacje KOWR

Od września rolnicy będą mieli bliżej do instytucji rolnych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który powstanie 1 września br. oprócz centrali i oddziałów terenowych będzie miał biura terenowe/filie.

55 milionów złotych do kasy państwa

W piątek 28 lipca br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do państwowej kasy 55 milionów złotych.

Narodziny trojaczków w Kamieńcu Ząbkowickim

17 czerwca br. pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim świętowali niecodzienne narodziny. Urodziły się trojaczki: dwie jałóweczki i byczek.

II Zjazd byłych pracowników PGR w zachodniopomorskim Gościnie

W ubiegłą sobotę tj. 8 lipca 2017 r. odbył się w miejscowości Wartkowo, gmina Gościno II Zjazd byłych pracowników PGR Gościno.

STYPENDIA NA STUDIA

Kilkaset stypendiów na I rok studiów czeka na zainteresowanych! 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne!

1 września br. powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623).

Zwycięstwo Weroniki Kwiatek na koniu Bartnik

W dniach od 29 czerwca do 2 lipca br. w Czeskich Nebanicach odbyły się Zawody Międzynarodowe CAI3*, zaliczane do najwyższej rangi. Startowała w nich Weronika Kwiatek, która miała do dyspozycji dwa konie ze Stadniny Koni Pępowo – Bartnika i Draba. Z tym pierwszym wygrała zawody.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker