Najnowsze wiadomości z portalu ANR Najnowsze wiadomości z portalu ANR
ANR na Sulejowskich Dniach Pola

W dnu 23 czerwca 2017 r. Agencja Nieruchomości Rolnych OT Warszawa Filia w Łodzi uczestniczyła w Sulejowskich Dniach Pola, która odbyły się już po raz siódmy na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie.

W imprezie aktywnie uczestniczyła Agencja Nieruchomości Rolnych. Janusz Ciesielski, Zastępca Dyrektora OT Warszawa Filia w Łodzi podczas sesji wykładowej na spotkaniu z rolnikami omawiał bieżące zadania, jakie realizuje i realizować będzie Agencja Nieruchomości Rolnych Filia w Łodzi. Na stoisku firmowym pracownicy ANR informowali odwiedzających o obowiązujących w Polsce zasadach obrotu ziemią oraz wyjaśniali procedurę złożenia wniosku o wydanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości rolnej.

W programie Dni Pola znalazła się prezentacja pół doświadczalnych i zwiedzanie stoisk wystawowych, w trakcie których rolnicy mogli poznać wiele odmian upraw, takich jak rośliny bobowate grubonasienne, ziemniaki, zboża jare, rzepak ozimy i kukurydza.

Honorowy patronat nad imprezą objął starosta powiatu piotrkowskiego oraz Marszałek Województwa Łódzkiego, a organizatorem wydarzenia był Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie we współpracy z ANR, Izbą Rolniczą woj. łódzkiego, ŁODR w Bratoszewicach o/Piotrków Tryb., KRUS Oddział Regionalny w Łodzi, WIORiN w Piotrkowie Tryb., a także firmami chemicznymi, hodowlanymi, hodowlano-nasiennymi oraz rolniczymi.

Filia ANR w Łodzi
 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker