Najnowsze wiadomości z portalu ANR Najnowsze wiadomości z portalu ANR
Spotkanie z Zarządem Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich

W dniach 1-2 kwietnia br. odbył się XXI Walny Zjazd Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich na którym wybrano nowy Zarząd. W dniu 13 kwietnia br. w Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się spotkanie z Zarządem Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele nowo wybranego Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich: Pan Przemysław Sawicki Prezes PZHKA oraz Członkowie Zarządu Pan Piotr Podgórny i  Pan Krzysztof Poszepczyński. Przybyłych na spotkanie gości przywitał Wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Andrzej Sutkowski. Na wstępie Pan Andrzej Sutkowski pogratulował Zarządowi PZHKA nowo objętych stanowisk. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i stanowiło okazję do omówienia zakresu oraz formy przyszłej współpracy w hodowli koni arabskich. Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję do dalszego zacieśnienia współpracy w nadchodzących latach oraz, że dalsza współpraca będzie układała się pomyślnie.

Biuro Rzecznika Prasowego
 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker