Najnowsze wiadomości z portalu ANR Najnowsze wiadomości z portalu ANR
Polsko-egipskie rozmowy o współpracy

9 lutego 2017 roku w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie odbyło się spotkanie dr. Waldemara Humięckiego i Andrzeja Sutkowskiego – Prezesa i Wiceprezesa ANR z Radcą Handlowym Ambasady Arabskiej Republiki Egiptu dr. Abdelazizem Elsherifem. Rozmowy dotyczyły współpracy obu krajów w dziedzinie rolnictwa.

Radca Handlowy Ambasady Egiptu poinformował, że w jego kraju obecnie są realizowane dwa programy związane z rolnictwem. Jeden pod hasłem: milion krów, a drugi pod hasłem: milion hektarów upraw rolnych. Egipcjanie są zainteresowani zakupem bydła hodowlanego z Polski i to zarówno ras mlecznych, jak i mięsnych. Chcieliby również nawiązać współpracę ze spółkami hodowli roślin, nad którymi Agencja sprawuje nadzór właścicielski oraz zakupić od nich materiał nasienny. 

Podczas spotkania ustalono, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostanie podpisana umowa o współpracy obu krajów obejmująca poruszone wyżej dziedziny rolnictwa. Podpisanie umowy umożliwi rozpoczęcie współpracy polskich spółek roślinnych i zajmujących się hodowlą bydła ze stroną egipską.

Biuro Rzecznika Prasowego
 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker