Najnowsze wiadomości z portalu ANR Najnowsze wiadomości z portalu ANR
„Złote Jabłka" dla najlepszych

3 lutego br. w Warszawie odbyła się uroczysta gala XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik – Farmer Roku". Kapituła konkursu wyłoniła dziesięciu laureatów w pięciu kategoriach. Zwycięzcy otrzymali tytuł „Rolnika – Farmera Roku" i statuetkę „Złotego Jabłka".

W uroczystej gali uczestniczyli: Jacek Bogucki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Jarosław Sachajko i Jan Krzysztof Ardanowski, Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Waldemar Humięcki, Hanna Myjak  i Andrzej Sutkowski – Prezes i Wiceprezesi Agencji Nieruchomości Rolnych, Tomasz Topoliński, Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz przedstawiciele władz województwa kujawsko-pomorskiego. Prezydenta RP reprezentował Grzegorz Wiśniewski, który wręczył laureatom listy gratulacyjne. Natomiast statuetki „Złotego Jabłka” zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali z rąk Waldemara Humięckiego i Tomasza Topolińskiego.

Celem konkursu „Rolnik – Farmer Roku” jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości i inicjatywie potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego się rynku i nowych realiów, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Potwierdzeniem wysokiej rangi konkursu jest coraz większa liczba uczestników ubiegających się o zwycięstwo. W dotychczasowych, 23 edycjach konkursu Złote Jabłka otrzymało 124 rolników.

W XXIII edycji konkursu wzięło udział 257 rolników, z których do finału zakwalifikowano 25 najlepszych. Wyłoniono dziesięciu laureatów w pięciu kategoriach konkursowych: gospodarstwa rodzinne, gospodarstwa agroturystyczne, ogrodnictwo, przedsiębiorstwa rolnicze oraz grupy producenckie.

Jacek Bogucki gratulując laureatom, zwrócił uwagę, że rolnictwo to jedna z najtrudniejszych dziedzin gospodarki, bo o jej powodzeniu bardzo często decydują warunki atmosferyczne. Zarządzanie gospodarstwem czy przedsiębiorstwem rolnym to także wielka odpowiedzialność za siebie, swoje rodziny i zatrudnionych pracowników. – Wasza obecność tutaj dowodzi, że sobie poradziliście z tymi wszystkimi trudnościami – dodał. Minister Bogucki przedstawił zadania ministerstwa na najbliższe miesiące, do których należy m.in.: wzmacnianie pozycji polskich rolników na rynkach europejskich, wypracowanie sprawnego systemu ubezpieczeń dla rolników, przygotowanie mechanizmu wzmacniającego bezpieczeństwo żywności oraz połączenie agencji wspierających rolnictwo.

Waldemar Humięcki, gratulując zwycięzcom zwrócił uwagę, że konkurs Rolnik – Farmer Roku jest niewiele młodszy od Agencji, bo to jego 23 edycja, a Agencja działa tylko trzy lata dłużej. – Idea konkursu Rolnik – Farmer Roku idealnie wpisała się w promocję polskiego rolnictwa i jego dokonania. Pamiętajmy jednak, że za tymi dokonaniami stoi ciężka codzienna praca rolników, którzy w trudnych warunkach rynkowych rozwijają swoje gospodarstwa, tak by stawały się bardziej efektywne i coraz lepsze. Wasz sukces jest wzorem dla tych, którzy widzą swoje miejsce w polskim rolnictwie. Mam nadzieję, że będziecie dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Wszystkim nam zależy, aby polska wieś i rolnictwo stały się bardzo ważnym ogniwem rozwoju gospodarki i kultury społecznej Polski – powiedział Prezes Humięcki.

Laureaci XXIII edycji w poszczególnych kategoriach:

1. Gospodarstwa rodzinne:
* Danuta i Ryszard Błaszkiewicz (Rakowo, woj. kujawsko-pomorskie).
* Iwona i Krzysztof Cieślak (Smardzów, woj. dolnośląskie).
* Barbara i Ryszard, Damian i Piotr Kacprzak (Stare Paski, woj. mazowieckie).
* Kamila i Stefan Ziętarscy (Słup, woj. kujawsko-pomorskie).

2. Gospodarstwa agroturystyczne: Żaneta i Łukasz Robak (Pszczew, woj. lubuskie).

3. Ogrodnictwo:
* Damian i Paweł Chrzan (Głuchów, woj. podkarpackie).
* Wawrzyniec Zieliński (Wawrów, woj. lubuskie).

4. Przedsiębiorstwa rolnicze: Grzegorz Arian – Ośrodek Hodowli Zarodowej  Głogówek Sp. z o.o. (woj. opolskie).

5. Grupy producenckie:
* Grupa Producentów Rolnych AGROPLON-OSIĘCIN Sp. z o.o. (Baszewice, woj. zachodniopomorskie).
* REFAL Sp. z o.o. (Łukawa, woj. świętokrzyskie).

Wśród tegorocznych laureatów jest Grzegorz Arian, prezes Zarządu Ośrodka Hodowli Zarodowej Głogówek Sp. z o.o., nad którym nadzór właścicielski sprawuje ANR. Został on zgłoszony do konkursu przez Zespół Nadzoru Właścicielskiego w Biurze Prezesa ANR. Prezes Arian zwyciężył w kategorii: przedsiębiorstwa rolnicze.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK - FARMER ROKU”, natomiast partnerem – Agencja Nieruchomości Rolnych. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.


Biuro Rzecznika Prasowego
 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker