Przetargi

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.4.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 5 zadań. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 20.02.2017 roku i opublikowane pod numerem 28335 - 2017 .Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 28.02.2017 r.

Postepowanie nr BY.SOP.250.3.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 11 zadań" Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 15 lutego 2017 roku i opublikowane pod numerem 26060 - 2017. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień: 23.02.2017 roku do godz. 11

Gdańsk

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę środków trwałych położonych w powiecie człuchowskim, chojnickim, słupskim, wejherowskim, kwidzyńskim, sztumskim i tczewskim

Postępowanie nr SOP-250-6/17. Termin składania ofert do dnia 20 lutego 2017 r. do godz. 10:00. W załączeniu informacja z otwarcia ofert z dnia 20.02.2017 r.

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku biurowego ANR OT Gdańsk, ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański

Postępowanie nr SOP-250-4/17. Termin składania ofert do dnia 14.02.2017r. do godz. 11:00. W załączeniu informacja z otwarcia ofert z dnia 14.02.2017 r.

Gorzów wlkp.

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.5.2017

Usługi w zakresie geodezji - numer postępowania GO.SOP.250.5.2017 Termin składania ofert 02.03.2017 godz. 9:00

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.4.2017

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynku. Postępowanie nr GO.SOP.250.4.2017, termin składania ofert 09.03.2017r. do godziny 9:00

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości GO.SOP.250.3.2017

Usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie woj. lubuskiego będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp oraz innych wycen wskazanych przez Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. w okresie 11 miesięcy od daty zawarcia umów ramowych, UWAGA nowy termin składania ofert do: 22.02.2017 r. do godz.12:00

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości GO.SOP.250.1.2017

Zamówienie nr GO.SOP.250.1.2017. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wyceny nieruchomości. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 135.000 euro. Termin otwarcia ofert 19.01.2017 r. godz.9:00

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.03.2017

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli (zawierających azbest) położonych w miejscowości Płonino ,,Ferma Karolówek'', gmina Rymań, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie na działce nr 167/21 obręb Rzesznikowo Postępowanie nr SZKO.SOP.250.03.2017.

Zawarcie umów ramowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

Zawarcie umów ramowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania ANR OT Szczecin Filia w Koszalinie.

Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania ANR OT Szczecin Filia w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.250.01.2017.

Olsztyn

Remont budynku mieszkalnego położonego w obrębie Stopki, gmina Sępopol, woj. warmińsko-mazurskie

Remont budynku mieszkalnego położonego w obrębie Stopki, gmina Sępopol, woj. warmińsko-mazurskie. Termin składania ofert upływa w dniu 10.02.2017 r. o godz. 9:00. Protokół z otwarcia ofert w dniu 10.02.2017 r.

Wykonywanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2017 roku

Wykonywanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2017 roku. Termin składania ofert upływa w dniu 21.02.2017 r. o godz. 8:30. UWAGA! Modyfikacja SIWZ z dnia 18.01.2017 r.

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.12.2017.U. Termin składania ofert upływa w dniu 23-02-2017 o godz. 09:45.

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.11.2017.U. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do nieruchomości będących we władaniu Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu„

Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. UWAGA!! zmiana terminu składania ofert do 23.02.2017r.

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych.

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.9.2017.U

Prace geodezyjne – 4 zadania częściowe.

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.8.2017.U

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 6.2017.U. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych.

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.016.3.2017.U

Poznań

świadczenie usług ubezpieczenia - postępowanie nr 016/POZ/8/2017

Świadczenie usług ubezpieczenia - postępowanie nr 016/POZ/8/2017. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/9/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/9/2017

wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr 016/POZ/10/2017

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr 016/POZ/10/2017. Zamówienie zostało podzielone na 10 części.

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/7/2017

część 1: rozbiórka trzonu komina przylegającego do starej gorzelni, znajdującej się w msc. Wronczyn 13, gm. Pobiedziska, powiat poznański. część 2: wykonanie rozbiórki szopy do kombajnu, znajdującej się w msc. Rozbitek, gm. Kwilcz, powiat międzychodzki.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/6/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/6/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/5/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/5/2017

wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/4/2017

Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług wyceny nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sekcji Gospodarowania Zasobem ANR OT w Poznaniu

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/3/2017

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/3/2017

Usługi geodezyjne - postępowanie nr 016/POZ/2/2017

Usługi geodezyjne - postępowanie nr 016/POZ/2/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/1/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/1/2017

Szczecin

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

Zamówienie: ZP/250/2/2016. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000,00 euro. Zmieniony termin składania ofert: 01 marca 2017r. godz. 11:00

Określenie wartości rynkowej nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

Zamówienie ZP/250/1/2016. Tryb postępowania – przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest większa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert: 08.03.2017 r. godz. 11:00

Wrocław

WR.SOP.250.11.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Przetarg nieograniczony UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert Składanie ofert do dnia 13-02-2017r. do godz. 11:00 Otwarcie ofert dnia 13-02-2017r. o godz. 11:15

Zielona góra

Usługi wyceny – GOZG.SOP.250.6.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin składania ofert: 23.02.2017 r.

Usługi geodezyjne – GOZG.SOP.250.4.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Informacja z otwarcia ofert.

Wycena drzew - GOZG.SOP.250.5.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin otwarcia ofert: 10.02.2017 r.

Łódź

Informacje o wyborze oferty

Biuro prezesa

Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci internet dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci internet dla potrzeb Biura Prezesa ANR"

Dostawa i wdrożenie zabezpieczeń sieciowych w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa i wdrożenie zabezpieczeń sieciowych w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2017

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2017

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.2.2017.MB

Przetarg nieograniczony: "Usługi związane ze stałą całodobową ochroną osób i mienia oraz monitoringiem i konserwacją systemów ochrony, z uwzględnieniem podziału na części – 2 zadania"

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości GO.SOP.250.1.2017

Zamówienie nr GO.SOP.250.1.2017. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wyceny nieruchomości. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 135.000 euro

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak: LU.SOP.0160.3.2016

„Usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego"

Olsztyn

Usługi wyceny majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2017 roku

Usługi wyceny majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i we władaniu AgencjiNieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2017 roku

Publikacja ogłoszeń i kondolencji w prasie o zasięgu obejmującym obszar całego woj. warmińsko-mazurskiego w 2017 roku

Publikacja ogłoszeń i kondolencji w prasie o zasięgu obejmującym obszar całego woj. warmińsko-mazurskiego w 2017 roku

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 4 zadania częściowe

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.016.5.2017.U

Poznań

usługi ubezpieczenia - postępowanie nr 016/POZ/8/2017

Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątku ANR OT w Poznaniu. Zamówienie było podzielone na 2 części.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/50/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/50/2016

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/15/2016

Wyniki postępowania cząstkowego na usługi wyceny nieruchomości.

wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/SGZM/RAM/11/2016

Wyniki postępowania cząstkowego

Rzeszów

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert w zadaniach częściowych w postępowaniu RZ.SOP.250.1.2017

Wykonanie podziałów geodezyjnych, wydzielenia wód płynących, wykonanie mapy do celów aktualizacji ewidencji, wznowienie granic nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego

Wrocław

Powiadomienie o wyniku postępowania WR.SOP.250.14.2017

Postępowanie cząstkowe na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot 6

Powiadomienie o wyniku postępowania WR.SOP.250.13.2017

Postępowanie cząstkowe na usługi wyceny nieruchomości przedmiot 5

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.90.2016

Ubezpieczenie mienia i OC Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.51.2016

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi koszenia okrywy roślinnej wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu na gruntach, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - przedmiot 4

Zielona góra

Wycena drzew - GOZG.SOP.250.5.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2017

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2017

Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów.

Dostawa i wdrożenie zabezpieczeń sieciowych w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa i wdrożenie zabezpieczeń sieciowych w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci internet dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci internet dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.22.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb budynku przy ul. Hetmańskiej 38 w Bydgoszczy, siedzib Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem w Kusowie i Łysomicach oraz sali przetargowej w Nasiegniewie – z podziałem na części"

Postępowanie nr BY.SOP.016.26.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 6 zadań.

BY.SOP.250.2.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi związane ze stałą całodobową ochroną osób i mienia oraz monitoringiem i konserwacją systemów ochrony, z uwzględnieniem podziału na części – 2 zadania.

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.016.23.16

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.016.23.16

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości GO.SOP.016.25.16

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości postępowanie GO.SOP.016.25.16

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak: LU.SOP.0160.3.2016

Usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego - postępowanie znak LU.SOP.0160.2016

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/38/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/38/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/41/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/41/2016

Szczecin

„Usługę kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie oraz w podległych Sekcjach Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem w 2017 roku"

„Usługę kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie oraz w podległych Sekcjach Zamiejscowych...

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.72.2016

Dostawa samochodów osobowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.91.2016

Rozbiórka budynku obory do poziomu gruntu wraz z posadzkami, posadowionego w miejscowości Golkowice, działka nr 404/17 obr. Droglowice, gm. Pęcław, pow. głogowski

Zielona góra

Wycena nieruchomości

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Wycena drzew - GOZG.SOP.250.5.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Informacje o unieważnieniu postępowania

Biuro prezesa

Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i produktów toaletowych na potrzeby Biura Prezesa ANR

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i produktów toaletowych na potrzeby Biura Prezesa ANR

Dostawa i wdrożenie zabezpieczeń sieciowych

unieważnienie postępowania na dostawę i wdrożenie zabezpieczeń sieciowych w BP ANR

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.21.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 14 zadań"

Gorzów wlkp.

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości GO.SOP.250.2.2017

Usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie woj. lubuskiego będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp oraz innych wycen wskazanych przez Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. w okresie 11 miesięcy od daty zawarcia umów ramowych

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/50/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/50/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/45/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/45/2016

Rzeszów

Zawiadomienie o unieważnieniu zadania częściowego w postępowaniu RZ.SOP.250.1.2017

Wykonanie podziałów geodezyjnych, wydzielenia wód płynących, wykonanie mapy do celów aktualizacji ewidencji, wznowienie granic nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker