Audycje telewizyjne

Spółki strategiczne ANR

Dzięki znakomitym wynikom spółek hodowlanych, polski rolnik ma doskonały materiał wyjściowy do produkcji rolnej. Spółki odgrywają również ważną rolę w kreowaniu postępu biologicznego.

Wielkie inwestycje na Dolnym Śląsku

Na gruntach Agencji Nieruchomości Rolnych powstały na Dolnym Śląsku drogi szybkiego ruchu, obwodnice miast i wiele zakładów produkcyjnych, dzięki którym utworzono tysiące miejsc pracy. Oferta ANR w tym województwie nadal jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów.

Ziemniaki ze Strzekęcina

Pomorsko-Mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie to jedyna spośród spółek strategicznych nadzorowanych przez Agencję, która zajmuje się hodowlą i nasiennictwem ziemniaka.

Dzierżawa gruntów ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych oprócz sprzedaży gruntów, która obecnie dominuje jej działalność, zajmuje się także dzierżawą gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Grunty inwestycyjne Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych wbrew swojej nazwie posiada w swoim Zasobie także grunty nierolne. Oddziały Terenowe ANR w swojej ofercie posiadają m.in. działki inwestycyjne, budowlane, rekreacyjne, leśne, nad jeziorami oraz obiekty zabytkowe.

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 4

 

Audycje radiowe

 

Skuteczna prywatyzacja majątku rolnego

W ciągu 23 lat funkcjonowania Agencja sprywatyzowała ponad 3 mln ha gruntów. Obecnie zostało jej jeszcze około 1,5 mln ha, z tego nieco ponad 1 mln ha jest w dzierżawie

Dobre ziemniaki ze Strzękęcina

Pomorsko-Mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie to jedyna spośród spółek strategicznych nadzorowanych przez Agencję, która specjalizuje się w hodowli i nasiennictwie ziemniaka.

Doskonalenie hodowli roślin i zwierząt

Agencja Nieruchomości Rolnych sprawuje nadzór nad 43 spółkami o strategicznym znaczeniu dla gospodarki żywnościowej. Ich działalność pozwala na utrzymanie ciągłości produkcji rolniczej w Polsce.

Sprzedaż ziemi cudzoziemcom

Przez 20 lat cudzoziemcy kupili tylko 2 tys. ha ziemi w Polsce.

Nasiennictwo w Polsce

Polska otrzymała prawo do zorganizowania Światowego Kongresu Nasiennego. Sytuacja na polskim rynku nasiennictwa.

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 4

Aktualności

OT w Rzeszowie dla gmin

W I kwartale 2009 r. Oddział Terenowy ANR w Rzeszowie zawarł 11 aktów notarialnych i przekazał nieodpłatne dla 11 –tu jednostek samorządu terytorialnego 33 działki o łącznej powierzchni 11,3297 ha.

Orlik na gruntach ANR

Orlik na gruntach ANR 29 kwietnia br., w Międzylesiu, odbyło się uroczyste otwarcie kolejnego już boiska...

OT Warszawa przekazała gminom

W czwartek 16 kwietnia br. Oddział Terenowy ANR w Warszawie, aktem notarialnym przekazał nieodpłatnie na rzecz Gminy Wieczfnia Kościelna grunty o łącznej powierzchni 0,67 ha w obrębie Grzebsk, (gm. Wieczfnia Kościelna, pow. Mławski) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy tj. na cele: „kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacji i urządzeń sportowych" i „komunikacyjne – pod budowę parkingu".

OT w Lublinie dla gmin

W czwartek 2 kwietnia br. Oddział Terenowy ANR w LUblinie, aktem notarialnym przekazał nieodpłatnie na rzecz Gminy Strzyżewice grunty o łącznej powierzchni 1,63 ha z przeznaczeniem na spełnienie zadań statutowych Gminy dotyczących realizacji Karty Nauczyciela wobec pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej.

Koniec mogilników w zachodniopomorskim

Na początku kwietnia br. został podpisany list intencyjny w sprawie likwidacji mogilników w województwie zachodniopomorskim. Sygnatariuszami porozumienia są Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, WFOŚiGW w Szczecinie oraz zainteresowane gminy i starostwa.

Agencja na XVI Forum Gospodarczym

W dniach 20 – 21 kwietnia 2009 r. w Toruniu, odbyło się z udziałem Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych dr Tomasza Nawrockiego XVI Forum Gospodarcze. Głównym celem konferencji była ocena transformacji ustrojowej i gospodarczej jakiej uległo w ciągu tych 20 lat polskie społeczeństwo oraz gospodarka. Podczas sesji inauguracyjnej, którą rozpoczęła prof. Danuta Hübner, Komisarz ds. polityki regionalnej UE, podsumowano efekty polskich przemian 20 lat po Okrągłym Stole oraz 5 lat w Unii Europejskiej. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele rządu, m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Minister Sportu Mirosław Drzewiecki, a także przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich oraz biznesu.

Mniej dzierżaw

Jak wynika z najnowszych danych w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się 2,3 mln ha, z czego 1,8 mln ha pozostaje w dzierżawie. Najwięcej dzierżawionych gruntów jest na obszarze województw: zachodniopomorskiego (355 tys. ha), wielkopolskiego (239 tys. ha) i warmińsko-mazurskiego (236 tys. ha). Natomiast najmniej gruntów Agencja wydzierżawia w dzierżawie w łódzkim (20,3 tys. ha), świętokrzyskim (11,8 tys. ha) i w małopolsce (10,4 tys. ha).

„Złote Jabłka" rozdane

20 marca br., już po raz piętnasty, Kapituła Konkursu nagrodziła najlepszych rolników i przedsiębiorstwa rolne tytułem „Rolnika – Farmera Roku" i wręczyła laureatom statuetkę „Złotego Jabłka"

Sławomir Pietrzak Wiceprezesem Agencji

20 marca br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 j.t.) powołał Pana Sławomira Pietrzaka na stanowisko Wiceprezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Niewielki wzrost czynszu dzierżawnego

W 2008 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wydzierżawiła 27,8 tys. ha. Obecnie w dzierżawie pozostaje 1,78 mln ha, głównie w województwach Polski zachodniej i północnej, co jest uwarunkowane lokalizacją gruntów Zasobu WRSP.

Wyświetlanie 851 - 860 z 889 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 89
Lista dostępnych biuletynów:

Email
 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker