Audycje telewizyjne

Spółki strategiczne ANR

Dzięki znakomitym wynikom spółek hodowlanych, polski rolnik ma doskonały materiał wyjściowy do produkcji rolnej. Spółki odgrywają również ważną rolę w kreowaniu postępu biologicznego.

Wielkie inwestycje na Dolnym Śląsku

Na gruntach Agencji Nieruchomości Rolnych powstały na Dolnym Śląsku drogi szybkiego ruchu, obwodnice miast i wiele zakładów produkcyjnych, dzięki którym utworzono tysiące miejsc pracy. Oferta ANR w tym województwie nadal jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów.

Ziemniaki ze Strzekęcina

Pomorsko-Mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie to jedyna spośród spółek strategicznych nadzorowanych przez Agencję, która zajmuje się hodowlą i nasiennictwem ziemniaka.

Dzierżawa gruntów ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych oprócz sprzedaży gruntów, która obecnie dominuje jej działalność, zajmuje się także dzierżawą gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Grunty inwestycyjne Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych wbrew swojej nazwie posiada w swoim Zasobie także grunty nierolne. Oddziały Terenowe ANR w swojej ofercie posiadają m.in. działki inwestycyjne, budowlane, rekreacyjne, leśne, nad jeziorami oraz obiekty zabytkowe.

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 4

 

Audycje radiowe

 

Skuteczna prywatyzacja majątku rolnego

W ciągu 23 lat funkcjonowania Agencja sprywatyzowała ponad 3 mln ha gruntów. Obecnie zostało jej jeszcze około 1,5 mln ha, z tego nieco ponad 1 mln ha jest w dzierżawie

Dobre ziemniaki ze Strzękęcina

Pomorsko-Mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie to jedyna spośród spółek strategicznych nadzorowanych przez Agencję, która specjalizuje się w hodowli i nasiennictwie ziemniaka.

Doskonalenie hodowli roślin i zwierząt

Agencja Nieruchomości Rolnych sprawuje nadzór nad 43 spółkami o strategicznym znaczeniu dla gospodarki żywnościowej. Ich działalność pozwala na utrzymanie ciągłości produkcji rolniczej w Polsce.

Sprzedaż ziemi cudzoziemcom

Przez 20 lat cudzoziemcy kupili tylko 2 tys. ha ziemi w Polsce.

Nasiennictwo w Polsce

Polska otrzymała prawo do zorganizowania Światowego Kongresu Nasiennego. Sytuacja na polskim rynku nasiennictwa.

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 4

Aktualności

Historyczna Aukcja w Janowie Podlaskim

Za 1 milion 125 tys. euro została sprzedana zjawiskowa klacz Kwestura ze Stadniny Koni Michałów, podczas elitarnej 39 Aukcji Koni Arabskich „Pride of Poland", która odbyła 10 sierpnia br. w Janowie Podlaskim. Jest to najwyższa cena jaką uzyskano po zaciętej licytacji za jednego konia w całej historii tej prestiżowej i najbardziej znanej na świecie Aukcji.

Okresy przejściowe dla cudzoziemców

Siedem z dziesięciu państw, które w roku 2004 przystąpiły do Unii Europejskiej ustanowiło okresy przejściowe na zakup gruntów rolnych przez cudzoziemców.

Nowa organizacja DG AGRI KE

Nowa organizacja DG AGRI KE Z dniem 1 lipca 2008 r. nastąpiła zmiana w organizacji Dyrektoriatu Generalnego...

Spółki strategiczne w liczbach

Agencja Nieruchomości Rolnych obecnie wykonuje prawo własności w stosunku do 57 spółek hodowli roślin i zwierząt o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W 15 z nich dominującym kierunkiem prac jest hodowla roślin rolniczych i ogrodniczych, a po 21 zajmuje się hodowlą zwierząt gospodarskich oraz hodowlą koni. Majątek wszystkich spółek na koniec 2007 roku wyniósł prawie 1,5 mld zł.

ANR i AEIAR

W dniach 3 - 7.06.2008 r. delegacja Agencji Nieruchomości Rolnych uczestniczyła w Zgromadzeniu Generalnym Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Rozwoju Obszarów Wiejskich (AEIAR), które odbyło się na Litwie.

Rada Nadzorcza zaopiniowała projekty planów finansowych Agencji i ZWRSP na 2009 rok

Rada Nadzorcza zaopiniowała projekty planów finansowych Agencji i ZWRSP na 2009 rok 27 czerwca 2008 r. Rada...

Agencja przekazała 140 mln zł na rzecz zabużan

Agencja przekazała 140 mln zł na rzecz zabużan 27 czerwca 2008 r. Agencja przekazała do Funduszu...

Kolejna wpłata ANR do budżetu państwa - ponad 929 mln zł

Kolejna wpłata ANR do budżetu państwa - ponad 929 mln zł 27 czerwca 2008 r. Agencja przekazała do budżetu...

W ubiegłym roku poziom trwałego rozdysponowania nieruchomości (sprzedaż i inne formy rozdysponowania związane z przeniesieniem prawa własności) przejętych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przekroczył połowę. Według stanu na 31 grudnia 2007 r. Agencja Nieruchomości Rolnych, z przejętych 4 723,1 tys. ha, sprzedała 1 798 tys. ha, nieodpłatnie przekazała (głównie na rzecz Lasów Państwowych, kościelnych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego i innych uprawnionych podmiotów) 314,4 tys. ha, wniosła aportem do spółek prawa handlowego 15,9 tys. ha, przekazała na podstawie ustawy prawo wodne wody i grunty pokryte wodami o pow. 95,9 tys. ha regionalnym zarządom gospodarki wodnej i marszałkom województw oraz rozdysponowała trwale w innych formach 23,3 tys. ha. Jako trwale rozdysponowane uznać należy także grunty o pow. 166,2 ha określane jako „obce grunty w Zasobie" (grunty, które z mocy prawa przeszły w zarząd lub na własność innych podmiotów, lecz nie zostały jeszcze protokolarnie przekazane – głównie grunty pokryte wodami). Z Zasobu ubyło więc 2 413,7 tys. ha, tj. 51% przejętych gruntów.

Zgodnie z art. 700 Kodeksu cywilnego „Jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy".

Wyświetlanie 851 - 860 z 862 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 87
Lista dostępnych biuletynów:

Email
 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker