Audycje telewizyjne

Spółki strategiczne ANR

Dzięki znakomitym wynikom spółek hodowlanych, polski rolnik ma doskonały materiał wyjściowy do produkcji rolnej. Spółki odgrywają również ważną rolę w kreowaniu postępu biologicznego.

Wielkie inwestycje na Dolnym Śląsku

Na gruntach Agencji Nieruchomości Rolnych powstały na Dolnym Śląsku drogi szybkiego ruchu, obwodnice miast i wiele zakładów produkcyjnych, dzięki którym utworzono tysiące miejsc pracy. Oferta ANR w tym województwie nadal jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów.

Ziemniaki ze Strzekęcina

Pomorsko-Mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie to jedyna spośród spółek strategicznych nadzorowanych przez Agencję, która zajmuje się hodowlą i nasiennictwem ziemniaka.

Dzierżawa gruntów ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych oprócz sprzedaży gruntów, która obecnie dominuje jej działalność, zajmuje się także dzierżawą gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Grunty inwestycyjne Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych wbrew swojej nazwie posiada w swoim Zasobie także grunty nierolne. Oddziały Terenowe ANR w swojej ofercie posiadają m.in. działki inwestycyjne, budowlane, rekreacyjne, leśne, nad jeziorami oraz obiekty zabytkowe.

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 4

 

Audycje radiowe

 

Skuteczna prywatyzacja majątku rolnego

W ciągu 23 lat funkcjonowania Agencja sprywatyzowała ponad 3 mln ha gruntów. Obecnie zostało jej jeszcze około 1,5 mln ha, z tego nieco ponad 1 mln ha jest w dzierżawie

Dobre ziemniaki ze Strzękęcina

Pomorsko-Mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie to jedyna spośród spółek strategicznych nadzorowanych przez Agencję, która specjalizuje się w hodowli i nasiennictwie ziemniaka.

Doskonalenie hodowli roślin i zwierząt

Agencja Nieruchomości Rolnych sprawuje nadzór nad 43 spółkami o strategicznym znaczeniu dla gospodarki żywnościowej. Ich działalność pozwala na utrzymanie ciągłości produkcji rolniczej w Polsce.

Sprzedaż ziemi cudzoziemcom

Przez 20 lat cudzoziemcy kupili tylko 2 tys. ha ziemi w Polsce.

Nasiennictwo w Polsce

Polska otrzymała prawo do zorganizowania Światowego Kongresu Nasiennego. Sytuacja na polskim rynku nasiennictwa.

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 4

Aktualności

Agencja wspiera społeczności lokalne

W 2008 roku, dzięki Agencji Nieruchomości Rolnych realizującej art. 24, 43, 44 i 48 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007 r., nr 231, poz. 1700) liczne gminy w całym kraju zyskały wiele nowych obiektów poprawiających jakość życia mieszkańców.

Roszczenia reprywatyzacyjne w liczbach

Według stanu na 30 listopada 2008 r. do Agencji Nieruchomości Rolnych wpłynęło ogółem 3 081 wniosków dotyczących roszczeń byłych właścicieli nieruchomości państwowych lub ich następców prawnych. W 2 353 wnioskach, czyli w 76,4%, określono powierzchnię gruntów, co do których występują roszczenia. Wynosi ona blisko 468 tys. ha

Spotkanie z radcami rolnymi ambasad krajów członkowskich UE

W dniu 16.12.2008 r. w siedzibie ambasady Francji w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli ANR z radcami rolnymi ambasad krajów członkowskich UE.

Prace nad nowelizacją UKUR - działania ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych, pomimo, iż nie posiada inicjatywy ustawodawczej, aktywnie uczestniczy w pracach rządowych lub sejmowych nad zmianą przepisów dotyczących nieruchomości Zasobu WRSP, jak też przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego. Przekazuje stosowne propozycje uwzględniające wieloletnią praktykę i doświadczenia w realizacji ustaw i rozporządzeń.

Atrakcyjne nieruchomości na stronie internetowej

Na stronie głównej Agencji Nieruchomości Rolnych pojawił się specjalny odnośnik do wykazu atrakcyjnych ofert nieruchomości, w tym inwestycyjnych.

Wizyta Attache ds. Rolnictwa Ambasady Irlandii

W dniu 18.11.2008r., na uprzednią prośbę, ANR odwiedziła Pani Karina Wrigley, która w październiku 2008 r. objęła stanowisko Attache ds. Rolnictwa Ambasady Irlandii. Z uwagi na to, że spółki irlandzkie dzierżawią mienie Zasobu WRSP Pani Wrigley chciała poznać stanowisko Prezesa ANR odnośnie przyszłości dzierżaw i sprzedaży gruntów Skarbu Państwa w Polsce.

Realizacja UKUR

Od momentu obowiązywania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (16 lipca 2003 r.) do końca września 2008 r. Agencja skorzystała z prawa pierwokupu i wykupu w 541 przypadkach, interweniując na rynku prywatnym w odniesieniu do 13,0 tys. ha, a wartość transakcji opiewała na łączną kwotę 118,4 mln zł, w tym w ciągu trzech kwartałów 2008 r. 58 transakcji dotyczyło 809 ha na kwotę 12,2 mln zł.

Sprzedaż nieruchomości zabużanom

Agencja Nieruchomości Rolnych aktualnie realizuje zadania wynikające z ustawy z 5 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418), tzw. ustawy „zabużańskiej".

Agencja zrealizowała kolejną wpłatę na rzecz zabużan w wysokości 90 mln zł

Agencja zrealizowała kolejną wpłatę na rzecz zabużan w wysokości 90 mln zł 30 października 2008 r. Agencja...

AGENCJA NA RZECZ KOŚCIOŁÓW

Agencja Nieruchomości Rolnych, zgodnie z art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700) została upoważniona do reprezentowania Skarbu Państwa w sprawach wynikających z postępowania regulacyjnego określonego w ustawach o stosunku Państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyświetlanie 851 - 860 z 873 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 88
Lista dostępnych biuletynów:

Email
 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker