Audycje telewizyjne

Spółki strategiczne ANR

Dzięki znakomitym wynikom spółek hodowlanych, polski rolnik ma doskonały materiał wyjściowy do produkcji rolnej. Spółki odgrywają również ważną rolę w kreowaniu postępu biologicznego.

Wielkie inwestycje na Dolnym Śląsku

Na gruntach Agencji Nieruchomości Rolnych powstały na Dolnym Śląsku drogi szybkiego ruchu, obwodnice miast i wiele zakładów produkcyjnych, dzięki którym utworzono tysiące miejsc pracy. Oferta ANR w tym województwie nadal jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów.

Ziemniaki ze Strzekęcina

Pomorsko-Mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie to jedyna spośród spółek strategicznych nadzorowanych przez Agencję, która zajmuje się hodowlą i nasiennictwem ziemniaka.

Dzierżawa gruntów ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych oprócz sprzedaży gruntów, która obecnie dominuje jej działalność, zajmuje się także dzierżawą gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Grunty inwestycyjne Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych wbrew swojej nazwie posiada w swoim Zasobie także grunty nierolne. Oddziały Terenowe ANR w swojej ofercie posiadają m.in. działki inwestycyjne, budowlane, rekreacyjne, leśne, nad jeziorami oraz obiekty zabytkowe.

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 4

 

Audycje radiowe

 

Skuteczna prywatyzacja majątku rolnego

W ciągu 23 lat funkcjonowania Agencja sprywatyzowała ponad 3 mln ha gruntów. Obecnie zostało jej jeszcze około 1,5 mln ha, z tego nieco ponad 1 mln ha jest w dzierżawie

Dobre ziemniaki ze Strzękęcina

Pomorsko-Mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie to jedyna spośród spółek strategicznych nadzorowanych przez Agencję, która specjalizuje się w hodowli i nasiennictwie ziemniaka.

Doskonalenie hodowli roślin i zwierząt

Agencja Nieruchomości Rolnych sprawuje nadzór nad 43 spółkami o strategicznym znaczeniu dla gospodarki żywnościowej. Ich działalność pozwala na utrzymanie ciągłości produkcji rolniczej w Polsce.

Sprzedaż ziemi cudzoziemcom

Przez 20 lat cudzoziemcy kupili tylko 2 tys. ha ziemi w Polsce.

Nasiennictwo w Polsce

Polska otrzymała prawo do zorganizowania Światowego Kongresu Nasiennego. Sytuacja na polskim rynku nasiennictwa.

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 4

Aktualności

OT Szczecin Filia Koszalin dla gmin

W maju br. Oddział Terenowy ANR w Szczecinie Filia w Koszalinie przekazał grunty na rzecz gmin Barwice i Tychowo pod budowę drogi, parkingu oraz przystani kajakowej, pola namiotowego oraz tzw. małej architektury.

Przekazanie gruntów pod budowę Domu Pomocy Społecznej

W dniu 2 czerwca 2009 r. Agencji Nieruchomości Rolnych (Oddział w Warszawie Filia w Łodzi) przekazała Powiatowi Opoczyńskiemu nieodpłatnie grunt o powierzchni 4,080 ha i wartości 400 tys. zł pod budowę Domu Pomocy Społecznej.

Program Pomocy Środowiskom Popegeerowskim

Program Pomocy Środowiskom Popegeerowskim   Podstawa prawna Podstawą prawną do...

Kolejny Orlik na gruntach ANR

W dniu 15 maja br. w miejscowości Wybrzeże odbyło się uroczyste otwarcie kolejnego kompleksu boisk i obiektów sportowych powstałych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012" na gruntach przekazanych nieodpłatnie Gminie Dubiecko pow. przemyski przez Oddział Terenowy ANR w Rzeszowie na podstawie aktu notarialnego zawartego w dniu 16 czerwca 2008 r. W uroczystym przekazaniu dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej wzięli udział parlamentarzyści, Mirosław Karapyta – Wojewoda Podkarpacki, Bogdan Rzońca –Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, władze powiatu przemyskiego i Gminy Dubiecko. ANR reprezentował Zygmunt Sosnowski – dyrektor Oddziału Terenowego w Rzeszowie.

Stado Ogierów w Łobzie sprzedane

W piątek 15 maja 2009 r. został podpisany akt notarialny sprzedaży Stada Ogierów w Łobzie pomiędzy SBS STADO OGIERÓW ŁOBEZ, Spółką z o.o. w Grudziądzu, a Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie.

Uroczyste przekazanie „Andersówki"

15 maja 2009 r. (w piątek) Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi przekazał nieodpłatnie na rzecz Gminy Krośniewice (woj. łódzkie) tzw. „Andersówkę", budynek, w którym urodził się Generał broni WP Władysław Anders. Przekazanie budynku zbiegło się z 39. rocznicą śmierci Generała Andersa (12 maja 1970 roku) oraz 65. rocznicą bitwy pod Monte Cassino. Z okazji tych dwóch rocznic zorganizowane zostało święto lokalnych społeczności pt.: Krośniewickie Maki, które rozpocznie się o godzinie 11.00, spotkaniem przez budynkiem „Andersówki" w Krośniewicach.

Bogata oferta atrakcyjnych nieruchomości

Agencja Nieruchomości Rolnych oprócz gruntów rolnych posiada w swojej ofercie niezwykle atrakcyjne ze względu na potencjał inwestycyjny nieruchomości o charakterze nierolnym. Są to między innymi działki pod inwestycje przemysłowe, mieszkaniowe, usługowe, handlowe, nadające się do innego alternatywnego zagospodarowania (np. pod zalesienie, rekreację, turystykę, sport) - w tym budowlane obiekty zabytkowe, jak też grunty, które posiadają pokłady użytecznych kopalin, nieruchomości, które kwalifikują się pod budowę elektrowni wiatrowych.

OT w Gdańsku dla gmin

W kwietniu br. Oddział Terenowy ANR w Gdańsku przekazał nieodpłatnie prawie 2 ha gruntów na rzecz gmin: Koczygłowy (z przeznaczeniem na tereny komunikacyjne), Subkowy (na boisko sportowe wielofunkcyjne i plac zabaw), Tczew (na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi) i Chojnicki (pod budowę oczyszczalni ścieków).

Stabilizacja czynszu dzierżawnego

Jak wynika z najnowszych danych w I kwartale br. średni czynsz dzierżawny ustabilizował się na poziomie 5,3 dt pszenicy za 1 ha. Praktycznie nie zmienił się w stosunku do IV kwartału 2008 r. (5,2 dt/1ha) natomiast jest niższy od średniego czynszu za 2008 r. (6,9 dt/ha).

OT w Poznaniu dla gmin

W kwietniu br. Oddział Terenowy ANR w Poznaniu aktem notarialnym przekazał nieodpłatnie na rzecz Gminy Dobrzyca prawie 2 ha gruntów z przeznaczeniem na spełnienie zadań statutowych Gminy dotyczących budowy terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz na rzecz Gminy Kostrzyn ok. 0,20 ha gruntów na budowę placu zabaw dla dzieci.

Wyświetlanie 851 - 860 z 908 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 91
Lista dostępnych biuletynów:

Email
 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker