Audycje telewizyjne

Spółki strategiczne ANR

Dzięki znakomitym wynikom spółek hodowlanych, polski rolnik ma doskonały materiał wyjściowy do produkcji rolnej. Spółki odgrywają również ważną rolę w kreowaniu postępu biologicznego.

Wielkie inwestycje na Dolnym Śląsku

Na gruntach Agencji Nieruchomości Rolnych powstały na Dolnym Śląsku drogi szybkiego ruchu, obwodnice miast i wiele zakładów produkcyjnych, dzięki którym utworzono tysiące miejsc pracy. Oferta ANR w tym województwie nadal jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów.

Ziemniaki ze Strzekęcina

Pomorsko-Mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie to jedyna spośród spółek strategicznych nadzorowanych przez Agencję, która zajmuje się hodowlą i nasiennictwem ziemniaka.

Dzierżawa gruntów ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych oprócz sprzedaży gruntów, która obecnie dominuje jej działalność, zajmuje się także dzierżawą gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Grunty inwestycyjne Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych wbrew swojej nazwie posiada w swoim Zasobie także grunty nierolne. Oddziały Terenowe ANR w swojej ofercie posiadają m.in. działki inwestycyjne, budowlane, rekreacyjne, leśne, nad jeziorami oraz obiekty zabytkowe.

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 4

 

Audycje radiowe

 

Skuteczna prywatyzacja majątku rolnego

W ciągu 23 lat funkcjonowania Agencja sprywatyzowała ponad 3 mln ha gruntów. Obecnie zostało jej jeszcze około 1,5 mln ha, z tego nieco ponad 1 mln ha jest w dzierżawie

Dobre ziemniaki ze Strzękęcina

Pomorsko-Mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie to jedyna spośród spółek strategicznych nadzorowanych przez Agencję, która specjalizuje się w hodowli i nasiennictwie ziemniaka.

Doskonalenie hodowli roślin i zwierząt

Agencja Nieruchomości Rolnych sprawuje nadzór nad 43 spółkami o strategicznym znaczeniu dla gospodarki żywnościowej. Ich działalność pozwala na utrzymanie ciągłości produkcji rolniczej w Polsce.

Sprzedaż ziemi cudzoziemcom

Przez 20 lat cudzoziemcy kupili tylko 2 tys. ha ziemi w Polsce.

Nasiennictwo w Polsce

Polska otrzymała prawo do zorganizowania Światowego Kongresu Nasiennego. Sytuacja na polskim rynku nasiennictwa.

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 4

Aktualności

« Powrót
„Złote Jabłka" dla najlepszych

3 lutego br. w Warszawie odbyła się uroczysta gala XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik – Farmer Roku". Kapituła konkursu wyłoniła dziesięciu laureatów w pięciu kategoriach. Zwycięzcy otrzymali tytuł „Rolnika – Farmera Roku" i statuetkę „Złotego Jabłka".

W uroczystej gali uczestniczyli: Jacek Bogucki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Jarosław Sachajko i Jan Krzysztof Ardanowski, Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Waldemar Humięcki, Hanna Myjak  i Andrzej Sutkowski – Prezes i Wiceprezesi Agencji Nieruchomości Rolnych, Tomasz Topoliński, Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz przedstawiciele władz województwa kujawsko-pomorskiego. Prezydenta RP reprezentował Grzegorz Wiśniewski, który wręczył laureatom listy gratulacyjne. Natomiast statuetki „Złotego Jabłka” zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali z rąk Waldemara Humięckiego i Tomasza Topolińskiego.

Celem konkursu „Rolnik – Farmer Roku” jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości i inicjatywie potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego się rynku i nowych realiów, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Potwierdzeniem wysokiej rangi konkursu jest coraz większa liczba uczestników ubiegających się o zwycięstwo. W dotychczasowych, 23 edycjach konkursu Złote Jabłka otrzymało 124 rolników.

W XXIII edycji konkursu wzięło udział 257 rolników, z których do finału zakwalifikowano 25 najlepszych. Wyłoniono dziesięciu laureatów w pięciu kategoriach konkursowych: gospodarstwa rodzinne, gospodarstwa agroturystyczne, ogrodnictwo, przedsiębiorstwa rolnicze oraz grupy producenckie.

Jacek Bogucki gratulując laureatom, zwrócił uwagę, że rolnictwo to jedna z najtrudniejszych dziedzin gospodarki, bo o jej powodzeniu bardzo często decydują warunki atmosferyczne. Zarządzanie gospodarstwem czy przedsiębiorstwem rolnym to także wielka odpowiedzialność za siebie, swoje rodziny i zatrudnionych pracowników. – Wasza obecność tutaj dowodzi, że sobie poradziliście z tymi wszystkimi trudnościami – dodał. Minister Bogucki przedstawił zadania ministerstwa na najbliższe miesiące, do których należy m.in.: wzmacnianie pozycji polskich rolników na rynkach europejskich, wypracowanie sprawnego systemu ubezpieczeń dla rolników, przygotowanie mechanizmu wzmacniającego bezpieczeństwo żywności oraz połączenie agencji wspierających rolnictwo.

Waldemar Humięcki, gratulując zwycięzcom zwrócił uwagę, że konkurs Rolnik – Farmer Roku jest niewiele młodszy od Agencji, bo to jego 23 edycja, a Agencja działa tylko trzy lata dłużej. – Idea konkursu Rolnik – Farmer Roku idealnie wpisała się w promocję polskiego rolnictwa i jego dokonania. Pamiętajmy jednak, że za tymi dokonaniami stoi ciężka codzienna praca rolników, którzy w trudnych warunkach rynkowych rozwijają swoje gospodarstwa, tak by stawały się bardziej efektywne i coraz lepsze. Wasz sukces jest wzorem dla tych, którzy widzą swoje miejsce w polskim rolnictwie. Mam nadzieję, że będziecie dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Wszystkim nam zależy, aby polska wieś i rolnictwo stały się bardzo ważnym ogniwem rozwoju gospodarki i kultury społecznej Polski – powiedział Prezes Humięcki.

Laureaci XXIII edycji w poszczególnych kategoriach:

1. Gospodarstwa rodzinne:
* Danuta i Ryszard Błaszkiewicz (Rakowo, woj. kujawsko-pomorskie).
* Iwona i Krzysztof Cieślak (Smardzów, woj. dolnośląskie).
* Barbara i Ryszard, Damian i Piotr Kacprzak (Stare Paski, woj. mazowieckie).
* Kamila i Stefan Ziętarscy (Słup, woj. kujawsko-pomorskie).

2. Gospodarstwa agroturystyczne: Żaneta i Łukasz Robak (Pszczew, woj. lubuskie).

3. Ogrodnictwo:
* Damian i Paweł Chrzan (Głuchów, woj. podkarpackie).
* Wawrzyniec Zieliński (Wawrów, woj. lubuskie).

4. Przedsiębiorstwa rolnicze: Grzegorz Arian – Ośrodek Hodowli Zarodowej  Głogówek Sp. z o.o. (woj. opolskie).

5. Grupy producenckie:
* Grupa Producentów Rolnych AGROPLON-OSIĘCIN Sp. z o.o. (Baszewice, woj. zachodniopomorskie).
* REFAL Sp. z o.o. (Łukawa, woj. świętokrzyskie).

Wśród tegorocznych laureatów jest Grzegorz Arian, prezes Zarządu Ośrodka Hodowli Zarodowej Głogówek Sp. z o.o., nad którym nadzór właścicielski sprawuje ANR. Został on zgłoszony do konkursu przez Zespół Nadzoru Właścicielskiego w Biurze Prezesa ANR. Prezes Arian zwyciężył w kategorii: przedsiębiorstwa rolnicze.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK - FARMER ROKU”, natomiast partnerem – Agencja Nieruchomości Rolnych. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.


Biuro Rzecznika Prasowego
 

Lista dostępnych biuletynów:

Email
 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker