Audycje telewizyjne

Spółki strategiczne ANR

Dzięki znakomitym wynikom spółek hodowlanych, polski rolnik ma doskonały materiał wyjściowy do produkcji rolnej. Spółki odgrywają również ważną rolę w kreowaniu postępu biologicznego.

Wielkie inwestycje na Dolnym Śląsku

Na gruntach Agencji Nieruchomości Rolnych powstały na Dolnym Śląsku drogi szybkiego ruchu, obwodnice miast i wiele zakładów produkcyjnych, dzięki którym utworzono tysiące miejsc pracy. Oferta ANR w tym województwie nadal jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów.

Ziemniaki ze Strzekęcina

Pomorsko-Mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie to jedyna spośród spółek strategicznych nadzorowanych przez Agencję, która zajmuje się hodowlą i nasiennictwem ziemniaka.

Dzierżawa gruntów ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych oprócz sprzedaży gruntów, która obecnie dominuje jej działalność, zajmuje się także dzierżawą gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Grunty inwestycyjne Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych wbrew swojej nazwie posiada w swoim Zasobie także grunty nierolne. Oddziały Terenowe ANR w swojej ofercie posiadają m.in. działki inwestycyjne, budowlane, rekreacyjne, leśne, nad jeziorami oraz obiekty zabytkowe.

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 4

 

Audycje radiowe

 

Skuteczna prywatyzacja majątku rolnego

W ciągu 23 lat funkcjonowania Agencja sprywatyzowała ponad 3 mln ha gruntów. Obecnie zostało jej jeszcze około 1,5 mln ha, z tego nieco ponad 1 mln ha jest w dzierżawie

Dobre ziemniaki ze Strzękęcina

Pomorsko-Mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie to jedyna spośród spółek strategicznych nadzorowanych przez Agencję, która specjalizuje się w hodowli i nasiennictwie ziemniaka.

Doskonalenie hodowli roślin i zwierząt

Agencja Nieruchomości Rolnych sprawuje nadzór nad 43 spółkami o strategicznym znaczeniu dla gospodarki żywnościowej. Ich działalność pozwala na utrzymanie ciągłości produkcji rolniczej w Polsce.

Sprzedaż ziemi cudzoziemcom

Przez 20 lat cudzoziemcy kupili tylko 2 tys. ha ziemi w Polsce.

Nasiennictwo w Polsce

Polska otrzymała prawo do zorganizowania Światowego Kongresu Nasiennego. Sytuacja na polskim rynku nasiennictwa.

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 4

Aktualności

« Powrót
Rolnicy aktywni na spotkaniach z ANR

9 stycznia br. w Nowej Cerekwi (gm. Kietrz) odbyło się spotkanie kierownictwa Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych i Izby Rolniczej w Opolu z rolnikami powiatu głubczyckiego. Było to jedno z cyklu planowanych spotkań poświęconych problemom rolnictwa w regionie opolskim.

Styczeń, to bardzo dobry czas na organizowanie tego typu spotkań. Z jednej strony można podsumować działania, jakie były prowadzone w minionym roku oraz przedstawić plany na najbliższe miesiące, z drugiej zaś natężenie prac w gospodarstwach rolnych jest dużo mniejsze niż w innych okresach, dlatego rolnicy mają czas, aby w nich uczestniczyć.

W spotkaniu w Nowej Cerekwi obok Agencji Nieruchomości Rolnych, którą reprezentowali m. in. Piotr Semak, Dyrektor OT w Opolu i Mirosław Borzym, Zastępca Dyrektora uczestniczyli także przedstawiciele rolniczych związków z regionu opolskiego.

Agencja Nieruchomości Rolnych poinformowała rolników m.in. o wynikach sprzedaży i dzierżawy gruntów rolnych w 2016 r. oraz o stanie Zasobu w opolskim oddziale. W Zasobie WRSP Oddział ANR w Opolu ma ok. 88 tys. ha, w tym ponad 65 tys. ha w dzierżawie, a 17 tys. ha czeka na rozdysponowanie. W 2016 r. oddział zorganizował ok. 1500 przetargów, w tym ok. 550 na sprzedaż gruntów rolnych i prawie 1000 na dzierżawę. Na przetargach tych w całym 2016 r. sprzedał ponad 400 ha gruntów rolnych i ponad 2300 ha wydzierżawił.

Przedstawiciele Agencji poinformowali rolników, na jakim etapie są negocjacje prowadzone przez opolski oddział z dzierżawcą władającym dużym areałem gruntów na terenie powiatu głubczyckiego. Podczas spotkania dużo miejsca poświęcono nowym zasadom w obrocie ziemią rolną obowiązującym od kwietnia 2016 r. Oddział Terenowy ANR w Opolu przedstawił także plany do zrealizowania w bieżącym roku. Zamierza on wydzierżawić ok. 2,5 tys. ha gruntów rolnych oraz sprzedać ponad 800 ha.

Spotkania w terenie są dobrze ocenianą  przez rolników formą kontaktu, gdyż umożliwiają im uzyskanie odpowiedzi na  najważniejsze dla nich pytania dotyczące m.in.: przedłużania umów dzierżawy, wysokości czynszów dzierżawnych czy sposobów ich wyliczania.

OT ANR w Opolu
 

Lista dostępnych biuletynów:

Email
 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker