Audycje telewizyjne

Spółki strategiczne ANR

Dzięki znakomitym wynikom spółek hodowlanych, polski rolnik ma doskonały materiał wyjściowy do produkcji rolnej. Spółki odgrywają również ważną rolę w kreowaniu postępu biologicznego.

Wielkie inwestycje na Dolnym Śląsku

Na gruntach Agencji Nieruchomości Rolnych powstały na Dolnym Śląsku drogi szybkiego ruchu, obwodnice miast i wiele zakładów produkcyjnych, dzięki którym utworzono tysiące miejsc pracy. Oferta ANR w tym województwie nadal jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów.

Ziemniaki ze Strzekęcina

Pomorsko-Mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie to jedyna spośród spółek strategicznych nadzorowanych przez Agencję, która zajmuje się hodowlą i nasiennictwem ziemniaka.

Dzierżawa gruntów ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych oprócz sprzedaży gruntów, która obecnie dominuje jej działalność, zajmuje się także dzierżawą gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Grunty inwestycyjne Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych wbrew swojej nazwie posiada w swoim Zasobie także grunty nierolne. Oddziały Terenowe ANR w swojej ofercie posiadają m.in. działki inwestycyjne, budowlane, rekreacyjne, leśne, nad jeziorami oraz obiekty zabytkowe.

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 4

 

Audycje radiowe

 

Skuteczna prywatyzacja majątku rolnego

W ciągu 23 lat funkcjonowania Agencja sprywatyzowała ponad 3 mln ha gruntów. Obecnie zostało jej jeszcze około 1,5 mln ha, z tego nieco ponad 1 mln ha jest w dzierżawie

Dobre ziemniaki ze Strzękęcina

Pomorsko-Mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie to jedyna spośród spółek strategicznych nadzorowanych przez Agencję, która specjalizuje się w hodowli i nasiennictwie ziemniaka.

Doskonalenie hodowli roślin i zwierząt

Agencja Nieruchomości Rolnych sprawuje nadzór nad 43 spółkami o strategicznym znaczeniu dla gospodarki żywnościowej. Ich działalność pozwala na utrzymanie ciągłości produkcji rolniczej w Polsce.

Sprzedaż ziemi cudzoziemcom

Przez 20 lat cudzoziemcy kupili tylko 2 tys. ha ziemi w Polsce.

Nasiennictwo w Polsce

Polska otrzymała prawo do zorganizowania Światowego Kongresu Nasiennego. Sytuacja na polskim rynku nasiennictwa.

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 4

Aktualności

« Powrót
ANR w Szczecinie wspiera lokalne inwestycje

14 grudnia br. w miejscowości Osina w powiecie goleniowskim odbyła się uroczystość otwarcia gruntownie zmodernizowanych i przebudowanych dróg osiedlowych. Ponad 80 % całej inwestycji sfinansowała Agencja Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo oraz zastępca dyrektora ANR OT w Szczecinie Jarosław Staszak.

Inwestycja pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości przebiegała dwuetapowo. Prace trwały niespełna cztery miesiące. W ramach pierwszego etapu wykonano nowe nawierzchnie dróg wraz z odwodnieniem na tzw. „Starym Osiedlu”, natomiast druga część robót obejmowała gruntowną przebudowę drogi osiedlowej. Powstały również nowe parkingi.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł w sumie 912 tysięcy złotych, z czego ANR przekazała na konto gminy bezzwrotną dotację w łącznej wysokości ponad 752 tys. zł.

Podczas uroczystego otwarcia zmodernizowanych dróg Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo podziękował dyrektorowi ANR OT w Szczecinie Jarosławowi Staszakowi za ogromne wsparcie i doskonałą współpracę zarówno w trakcie przygotowywania, jak i trwania całej inwestycji.

Agencja Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie partycypowała w kosztach jeszcze kilku innych przedsięwzięć na terenie województwa Zachodniopomorskiego. Bezzwrotną pomoc udzielono między innymi gminom Chojna, Stargard oraz Drawno na zadania związane przede wszystkim z modernizacją i przebudową dróg, budową nowych chodników i miejsc parkingowych.
W sumie w 2016 r. ANR OT w Szczecinie wsparła lokalne samorządy bezzwrotną pomocą finansową na kwotę ponad 1.200.000 złotych.

OT w Szczecinie
 

 

Lista dostępnych biuletynów:

Email
 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker