Audycje telewizyjne

Spółki strategiczne ANR

Dzięki znakomitym wynikom spółek hodowlanych, polski rolnik ma doskonały materiał wyjściowy do produkcji rolnej. Spółki odgrywają również ważną rolę w kreowaniu postępu biologicznego.

Wielkie inwestycje na Dolnym Śląsku

Na gruntach Agencji Nieruchomości Rolnych powstały na Dolnym Śląsku drogi szybkiego ruchu, obwodnice miast i wiele zakładów produkcyjnych, dzięki którym utworzono tysiące miejsc pracy. Oferta ANR w tym województwie nadal jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów.

Ziemniaki ze Strzekęcina

Pomorsko-Mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie to jedyna spośród spółek strategicznych nadzorowanych przez Agencję, która zajmuje się hodowlą i nasiennictwem ziemniaka.

Dzierżawa gruntów ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych oprócz sprzedaży gruntów, która obecnie dominuje jej działalność, zajmuje się także dzierżawą gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Grunty inwestycyjne Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych wbrew swojej nazwie posiada w swoim Zasobie także grunty nierolne. Oddziały Terenowe ANR w swojej ofercie posiadają m.in. działki inwestycyjne, budowlane, rekreacyjne, leśne, nad jeziorami oraz obiekty zabytkowe.

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 4

 

Audycje radiowe

 

Skuteczna prywatyzacja majątku rolnego

W ciągu 23 lat funkcjonowania Agencja sprywatyzowała ponad 3 mln ha gruntów. Obecnie zostało jej jeszcze około 1,5 mln ha, z tego nieco ponad 1 mln ha jest w dzierżawie

Dobre ziemniaki ze Strzękęcina

Pomorsko-Mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie to jedyna spośród spółek strategicznych nadzorowanych przez Agencję, która specjalizuje się w hodowli i nasiennictwie ziemniaka.

Doskonalenie hodowli roślin i zwierząt

Agencja Nieruchomości Rolnych sprawuje nadzór nad 43 spółkami o strategicznym znaczeniu dla gospodarki żywnościowej. Ich działalność pozwala na utrzymanie ciągłości produkcji rolniczej w Polsce.

Sprzedaż ziemi cudzoziemcom

Przez 20 lat cudzoziemcy kupili tylko 2 tys. ha ziemi w Polsce.

Nasiennictwo w Polsce

Polska otrzymała prawo do zorganizowania Światowego Kongresu Nasiennego. Sytuacja na polskim rynku nasiennictwa.

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 4

Aktualności

« Powrót
Ranking 300 po raz dwudziesty drugi

W środę 14 grudnia 2016 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom 22 edycji Rankingu 300 najlepszych gospodarstw rolnych powstałych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ranking jest wspólną inicjatywą Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Ranking 300 to podsumowanie wyników ekonomiczno-finansowych 300 najlepszych wielkotowarowych gospodarstw rolnych osiągniętych w 2015 r. Składa się on z dwóch rankingów głównych dla przedsiębiorstw rolnych oraz rybackich oraz siedmiu podrankingów. Komisja wyłaniająca zwycięzców brała pod uwagę ogólnie przyjęte dla badania kondycji przedsiębiorstw wskaźniki ekonomiczne.

Pierwsze miejsce w Rankingu 300 Najlepszych Przedsiębiorstw Rolnych w 2015 roku, zajęła spółka z woj. opolskiego LAS POL Lasowice Małe. Na drugim miejscu sklasyfikowano Gospodarstwo Rolne Steblewo z woj. pomorskiego, a trzecie miejsce przypadło Gospodarstwu Rolnemu Lubnów z woj. dolnośląskiego. Warto odnotować, że wszyscy laureaci zajmują się produkcją roślinną.

Wśród przedsiębiorstw rybackich najlepsze było Gospodarstwo Rybackie POLESIE Sosnowica Dwór (woj. lubelskie). Kolejne miejsca zajęły: Gospodarstwo Rybackie MIŁOSŁAW z Miłosławia (woj. wielkopolskie) oraz – podobnie jak w ubiegłym roku – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin (woj. opolskie).

Warto również zwrócić uwagę na podranking, który prezentuje 50 najlepszych gospodarstw, ale uczestniczących nieprzerwanie w rankingu w ostatnich trzech latach. Pierwsze dwa miejsca przypadły w udziale laureatom obecnej edycji tj. spółce LAS POL Lasowice Małe oraz Gospodarstwu Rolnemu Steblewo, a trzecie miejsce przypadło Gospodarstwu Rolnemu Hulcze (woj. lubelskie).

W uroczystej gali uczestniczyli: Jan Krzysztof Ardanowski, Zastępca Przewodniczącego Komisji Sejmowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, prezesi związków rolniczych oraz prezesi spółek Skarbu Państwa, nad którymi ANR sprawuje nadzór właścicielski. Agencję Nieruchomości Rolnych reprezentowali m.in.: Prezes Waldemar Humięcki oraz Wiceprezesi: Hanna Myjak i Andrzej Sutkowski.
Prezes Waldemar Humięcki zwracając się do zwycięzców Rankingu powiedział:
– Te osiągnięcia to często wymierne podsumowanie wielu lat ciężkiej pracy. To również dowód na to, że w Polsce możliwe jest prowadzenie dużych gospodarstw rolnych, które przez swoje wyniki ekonomiczne stają się  przedsiębiorstwami prawdziwego sukcesu. Na ten, jak w każdym przedsiębiorstwie, składają się nie tylko umiejętności zarządzania prezesów, członków zarządu, menedżerów  i specjalistów od marketingu, hodowli czy uprawy,  ale również praca całego personelu począwszy od najniższych stanowisk. Z całego serca życzę, by osiągnięte sukcesy były dla Państwa źródłem zasłużonej satysfakcji, ale też zachętą do dalszych wysiłków.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Prezes Humięcki złożył wszystkim uczestnikom gali najlepsze życzenia. – Święta Bożego Narodzenia to czas wspólnych spotkań przy stole, kiedy łączy nas życzliwość i nadzieja. Życzę, by ta życzliwość i nadzieja towarzyszyły Wam podczas tych nadchodzących dni – powiedział.

Nad Rankingiem 300 patronat objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Biuro Rzecznika Prasowego
 

 

Lista dostępnych biuletynów:

Email
 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker