INNE OGŁOSZENIA

 

Zapytania ofertowe

 

Gdańsk

Wykonanie usługi koszenia trawników z utylizacją pokosu na terenach zielonych przy osiedlach mieszkaniowych, położonych na terenie powiatu: malborskiego, nowodworskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego

Zamówienie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 25 maja 2017 r. do godz. 11:00

Gorzów wlkp.

Publikacja w 2017 roku ogłoszeń w prasie codziennej o lokalnym i krajowym zasięgu sprzedaży –zaproszenie do składania ofert

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 16 grudnia 2016r.

Olsztyn

Wykonanie usługi oprysku i koszenia barszczu sosnowskiego w m. Smolajny dz. 278/2, gm. Dobre Miasto

Wykonanie usługi oprysku i koszenia barszczu Sosnowskiego w miejscowości Smolajny, działka nr 278/2 o pow. 5,97 ha , gm. Dobre Miasto. Termin składania ofert upływa w dniu 23 maja 2017 r.

Opole

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla ANR OT w Opolu

Postępowanie nr: 189/D/2017/WR o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. Składanie ofert do dnia: 24-05-2017r. godzina 11:45.

Poznań

Mniszki gm. Międzychód zabezpieczenie budynku stodoły

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zabezpieczenia budynku stodoły znajdującej się w m. Mniszki dz. 14/2 obr. Tuczępy gm. Międzychód. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert do 02.06.2017 r.

Poznań dokumentacja przeciwpożarowa dla budynku Fredry 12

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji służących ochronie przeciwpożarowej i niezbędnych prac budowlanych w budynku ANR w Poznaniu ul. Fredry 12. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert do 02.06.2017 r godz. 12.00.

Lipka powiat złotowski remont komina przemysłowego.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Suwałki

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej uzupełniającej i aktualizacja dla dokumentacji sporządzonej w październiku 2015 r. na remont budynku biura ZSGZ w Olecku. OLSU.Z.251.7.2017.ŁB

Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest usługa polegająca na: wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej uzupełniającej dla dokumentacji sporządzonej w październiku 2015 r. na remont budynku biura ZSGZ w Olecku. Zakres prac obejmować będzie wykonanie dokumentacji dodatkowej dla przewidzianego zakresu robót oraz aktualizację kosztorysu z 2015 roku.

Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym Rogale 14 lok. 1 i 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym Rogale 14 lok. 1 i 2, położonego na działce nr 69/4 obręb Rogale, gmina Stare Juchy województwo warmińsko-mazurskie - wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji c.o., remont podłogi, adaptacja pomieszczeń na łazienki, prace malarskie, stolarka drzwiowa, wykonanie elewacji, wzmocnienie ścian na wysokości cokołu, podłączenie wody do budynku, montaż zbiornika na nieczystości.wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym Rogale 14 lok. 1 i 2

Szczecin

„Remont ogrodzenia siedziby SZGZ w Pyrzycach, ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce." Termin składania ofert: do dnia 29.05.2017r. do godz. 11.00.

„Remont ogrodzenia siedziby SZGZ w Pyrzycach, ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce." Termin składania ofert: do dnia 29.05.2017r. do godz. 11.00. ...

„Wymiana rynien i rur spustowych w zabytkowym budynku pałacu we wsi Radzim, gm. Radowo Małe dz. nr 149/13 obr. Radzim". Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

„Wymiana rynien i rur spustowych w zabytkowym budynku pałacu we wsi Radzim, gm. Radowo Małe dz. nr 149/13 obr. Radzim". Informacja o udzieleniu zamówienia...

„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót zabezpieczających ruinę pałacu, zlokalizowanego na dz. nr 138 we wsi Witnica, gmina Moryń, powiat gryfiński".

„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót zabezpieczających ruinę pałacu, zlokalizowanego na dz. nr 138 we wsi Witnica, gmina Moryń, powiat gryfiński"....

„Usługa monitoringu elektronicznego wraz z udziałem grup interwencyjnych i konserwacją systemu alarmowego w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Pyrzycach przy ul. Warszawskiej 95." Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.251.42.2017.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia określonego jako „Usługa monitoringu elektronicznego wraz z udziałem grup interwencyjnych i konserwacją systemu alarmowego w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Pyrzycach przy ul. Warszawskiej 95." Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.251.42.2017.

Wrocław

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker