INNE OGŁOSZENIA

 

Zapytania ofertowe

 

Gdańsk

Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw i konserwacji samochodów nie będących na gwarancji producenta

Zamówienie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw i konserwacji samochodów nie będących na gwarancji producenta użytkowanych w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku z miejscem postoju w Słupsku

Zamówienie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia 27 marca 2017 r do godz. 10:00

Dostarczenie dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku upominkowych bonów towarowych

Zamówienie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. UWAGA!! Odstąpienie od zamówienia

Gorzów wlkp.

Publikacja w 2017 roku ogłoszeń w prasie codziennej o lokalnym i krajowym zasięgu sprzedaży –zaproszenie do składania ofert

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 16 grudnia 2016r.

Poznań

Oporowo gm. Ostroróg zabezpieczenie budynku stajni

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na zabezpieczeniu budynku stajni koni wyjazdowych znajdującego się w miejscowości Oporowo gm. Ostroróg. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert 28.03.2017 r.

Unia gm. Strzałkowo - inspektor nadzoru inwestorskiego

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas robót zabezpieczających zabytkowy budynek pałacu znajdujący się w m. Unia gm. Strzałkowo. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert 06.04.2017 r.

Naprawa instalacji odgromowej dla 10 obiektów.

Naprawa instalacji odgromowej dla 10 obiektów. Informacja o unieważnieniu postępowania

Mnichy gm. Miedzychód rozbiórka budynku gospodarczego

Mnichy gm. Miedzychód rozbiórka budynku gospodarczego Informacja o udzieleniu zamówienia

Oporowo gm. Ostroróg zabezpieczenie stajni.

Oporowo gm. Ostroróg zabezpieczenie stajni. Informacja o zamknięciu postępowania

Fałkowo 31/11, gm. Łubowo - Budowa wewnętrznej instalacji gazowej

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego.

Suwałki

Świadczenie usług kominiarskich w latach 2017-2019. Postępowanie nr OLSU.Z.251.6.2017.ŁB

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach i lokalach mieszkalnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa nadzorowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach w 2017 -2019 roku. Nr postępowania OLSU.Z.251.6.2017.ŁB

Szczecin

„Wykonanie remontu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dz. nr 13/1 i 145/8 obr. Borkowo Wielkie, gm. Radowo Małe". WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

„Wykonanie remontu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dz. nr 13/1 i 145/8 obr. Borkowo Wielkie, gm. Radowo Małe". WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. ...

Wrocław

Zielona góra

Prace remontowe budynku zamku w miejscowości Luboszyce dz. 14/25

Zamówienie na roboty budowlane prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Termin składania ofert 24.03.2017 r.

Łódź

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Oddziału Terenowego w Warszawie Filia w Łodzi

Zamówienie o wartości poniżej 30 tysięcy euro. Termin składania ofert do 24 marca 2017 roku do godziny 9:00

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker