INNE OGŁOSZENIA

 

Zapytania ofertowe

 

Gdańsk

Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych stanowiących wyposażenie gabinetu

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 23 czerwca 2017 r. do godz. 12:00

Gorzów wlkp.

Publikacja w 2017 roku ogłoszeń w prasie codziennej o lokalnym i krajowym zasięgu sprzedaży –zaproszenie do składania ofert

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 16 grudnia 2016r.

Koszalin

Zapytanie ofertowe rozbiórka - obora Bukowo Morskie dz. nr 29/69.

Wykonanie robót budowlanych, polegających na całkowitej rozbiórce obiektu - budynek - obora o numerze inwentarzowym 00009-57. Lokalizacja: Bukowo Morskie, gmina Darłowo, powiat sławieński, dz. nr 29/69, obręb Bukowo Morskie.

Olsztyn

Wykonanie usługi rolniczej polegającej na skoszeniu pokrywy roślinnej i jej rozdrobnieniu na działkach nr: 1/50, 1/93, 57/7 i 57/8 oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Zielonka, gmina Szczytno, powiat szczycieński

Wykonanie usługi rolniczej polegającej na skoszeniu pokrywy roślinnej i jej rozdrobnieniu na działkach nr: 1/50, 1/93, 57/7 i 57/8 oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Zielonka, gmina Szczytno, powiat szczycieński. Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2017 r. o godz. 11:00

Usługa koszenia trawy w m. Lidzbark Warmiński dz. nr 14/36 o pow. 1,3029.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę koszenia trawy w miejscowości Lidzbark Warmiński, dz. nr 14/36 o poz. 1,3029 obręb 8 miasto Lidzbark Warmiński (ul. Ornecka). Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2017 r.

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków użytkowych, będących w administracji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków użytkowych, będących w administracji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Wykonanie usługi dwukrotnego koszenia barszczu Sosnowskiego rosnącego na działkach nr nr 32/11; 32/134 i 32/14 w obrębie Wilikiejmy oraz na działce nr 93 w obrębie Olszewnik, gmina Jeziorany

Wykonanie usługi dwukrotnego koszenia barszczu Sosnowskiego rosnącego na działkach nr nr 32/11; 32/134 i 32/14 w obrębie Wilikiejmy oraz na działce nr 93 w obrębie Olszewnik, gmina Jeziorany. Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2017 r.

Wykonanie usługi koszenia trawy o pow. 1,90 ha w miejscowości Kwitajny, Krasinek, Rydzówka, gm. Pasłęk

Zaproszenie do składania ofert na usługę koszenia trawy o łącznej powierzchni do koszenia - w m. Kwitajny, Krasinek, Rydzówka, gm. Pasłęk. Termin składania ofert upływa w dniu 21.06.2017 r.

Usługa koszenia trawy w miejscowości Ortneta dz. nr 100/11 o pow. 2,6623

Zaproszenie do złożenia oferty - postepowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.. Termin składania ofert do 12.06.2017 r.

Wykonanie usługi oprysku i koszenia barszczu sosnowskiego w m. Smolajny dz. 278/2, gm. Dobre Miasto

Wykonanie usługi oprysku i koszenia barszczu Sosnowskiego w miejscowości Smolajny, działka nr 278/2 o pow. 5,97 ha , gm. Dobre Miasto. Termin składania ofert upływa w dniu 23 maja 2017 r.

Opole

Poznań

Zakup odbiornika GPS/GNSS z wyposażeniem

Zaproszenie do składania ofert na zakup odbiornika GPS/GNSS z wyposażeniem. Termin składania ofert do 15.07.2017 r. do godz. 10.00.

Koszenie trwałych użytków zielonych

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi koszenia trwałych użytków zielonych oraz zebrania okrywy roślinnej i jej usunięcia z nieruchomości Skarbu Państwa, zgłoszonych do Jednolitych Płatności Obszarowych. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert do 26.06.2017 r. do godziny 10.00.

Suwałki

Uprzątnięcie dzikiego wysypiska na dzialce nr 78/7 obręb Jatwieź Duża gmina Suchowola.

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest wykonanie robót polegających na uprzątnięciu i utylizacji odpadów znajdujących się na terenie działki nr 78/7 obręb 20 Jatwieź Duża gmina Suchowola o łącznej powierzchni 0,2700ha (2700m2) znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zakres prac obejmuje również ustawienie przynajmniej 2 tablic informacyjnych o zakazie składowania wszelkich odpadów na terenie działki oraz utylizację odpadów pozyskanych z terenu działki. Nr zamówienia OLSU.Z.251.29.2017.ŁB.2 Termin składania ofert do 06.07.2017r.

Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej na remont zabytku. Postepowanie nr OLSU.Z.251.28.2017.ŁB.2

„Dokumentacja konserwatorska i projektowo - kosztorysowa na remont trzech wiaduktów kolejowych położonych w miejscowości Kiepojcie, gmina Dubeninki" 2 Obiekty wpisane do rejestru zabytków. Termin składania ofert do dnia 27 czerwca 2017 r. Szczegóły w załącznikach:

Remont lokali mieszkalnych w Kowalewie 6/1 i Świdrach Kościelnych 7/5 gmina Biała Piska OLSU.Z.251.27.2017.ŁB

Zamówienie obejmuje 2 zadania. Szczegółowy zakres robót i warunki wykonania określa przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt budowlany opracowane odrębnie dla każdego zadania. Wymienione dokumenty są załącznikami do ogłoszenia. Termin przysłania ofert do dnia 21.06.2017r

Szczecin

„Zakup i dostawa fotopułapek wraz z kartami pamięci, akumulatorkami i ładowarkami i ładowarkami do akumulatorków dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie". Termin składnia ofert: do dnia 03.07.2017r. do godz. 11.00.

„Zakup i dostawa fotopułapek wraz z kartami pamięci, akumulatorkami i ładowarkami i ładowarkami do akumulatorków dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w...

„Rozbiórka budynku jałownika-stajnia nr inw. 8279/36 dz. nr 146/50 obr. Stołeczna, gm. Trzcińsko Zdrój". Termin składania ofert: do dnia 26.06.2017r. do godz. 11.00.

„Rozbiórka budynku jałownika-stajnia nr inw. 8279/36 dz. nr 146/50 obr. Stołeczna, gm. Trzcińsko Zdrój". Termin składania ofert: do dnia 26.06.2017r. do godz. 11.00. ...

„Rozbiórka budynku stajni-owczarni o nr inw. 1021040133 na dz. nr 76 obr. Dorowo, gm. Resko" . Termin składania ofert: do dnia 26.06.2017r. do godz. 11.00.

„Rozbiórka budynku stajni-owczarni o nr inw. 1021040133 na dz. nr 76 obr. Dorowo, gm. Resko" . Termin składania ofert: do dnia 26.06.2017r. do godz. 11.00. ...

Wrocław

Zielona góra

Prace agrotechniczne - informacja z otwarcia ofert

Zamówienie na usługi prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Informacja z otwarcia ofert.

Ekspertyza Stare Drzewce - informacja z otwarcia ofert

Zamówienie na usługi prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Informacja z otwarcia ofert.

Prace agrotechniczne

Zamówienie na usługi prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Termin składania ofert 19.06.2017 r.

Łódź

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Oddziału Terenowego w Warszawie Filia w Łodzi

Zamówienie o wartości poniżej 30 tysięcy euro. Termin składania ofert do 14 czerwca 2017 roku do godziny 10:00

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker