INNE OGŁOSZENIA

 

Zapytania ofertowe

 

Gdańsk

Remont schodów wejściowych z balustradą i daszkami ochronnymi oraz wymianą drzwi wejściowych do mieszkania w miejscowości Swarożyn ul. Wyzwolenia 19/2

Zamówienie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia 29 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00.

Remont instalacji elektrycznej w czterech lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański i Stare Pole

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Remont instalacji elektrycznej w czterech lokalach mieszkalnych na terenie gmin Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański i Stare Pole.

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 07 sierpnia 2017r. - do godz. 10:00.

Gorzów wlkp.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej.

Wykonanie zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj" polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych polegających na wybudowaniu instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej zgodnie z wymogami dot. przepisów o archiwum dla budynku Zamawiającego położonego w Różankach, gmina Kłodawa,powiat gorzowski, dz. nr 38/15, zwanymi dalej „robotami", prace będą wykonywane w czynnym archiwum. Termin składania ofert do 07.08.2017 do godz. 9:00. Miejsce składania ofert ANR O.T. w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie prac agrotechnicznych polegających na doprowadzeniu gruntów do czarnego ugoru oraz na wykoszeniu okrywy roślinnej i jej usunięciu. Termin składania ofert 12.07.2017 do godz 10:00. Miejsce składania ofert ANR O.T. w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. lub na maila:ksliwinski@anr.gov.pl

Publikacja w 2017 roku ogłoszeń w prasie codziennej o lokalnym i krajowym zasięgu sprzedaży –zaproszenie do składania ofert

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 16 grudnia 2016r.

Olsztyn

Rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęgajny ul. Kasztanowa, dz. 9/50 i 9/51 obr. Łęgajny na terenie gm. Barczewo

Rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęgajny ul. Kasztanowa, dz. 9/50 i 9/51 obr. Łęgajny na terenie gm. Barczewo. termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2017 r. o godz. 15:00

Usługa niszczenia barszczy Sosnowskiego na gruntach Zasobu WRSP - teren SZGZ Elbląg

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę - termin składania upływa w dniu 21.08.2017 r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu zbożowego, dz. nr 4/31, obręb Samin, gm. Dąbrówno

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu zbożowego, dz. nr 4/31, obręb Samin, gm. Dąbrówno Uwaga: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont nawierzchni drogi z Zasobu WRSP w m. Markiny, gm. Bartoszyce.

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy - Pzp. Zaproszenie do składania ofert. Termin składania upływa w dniu 04.08.2017 r. o godz. 9,00.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej demontażu i utylizacji eternitu z budynków: obory - nr inw. E-40/55/187, obory - nr inw. E-41/56/182 oraz stodoły - nr inw. E-37/55/180, działka nr 94/22, obręb Pierzchały, gm. Płoskinia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej demontażu i utylizacji eternitu z budynków: obory - nr inw. E-40/55/187, obory - nr inw. E-41/56/182 oraz stodoły - nr inw. E-37/55/180, działka nr 94/22, obręb Pierzchały, gm. Płoskinia Uwaga: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki obiektów technicznych położonych w msc. Mszanowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki obiektów technicznych położonych w msc. Mszanowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie Uwaga: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu części i pomieszczenia socjalnego, ściany oporowej w silosie na kiszonkę, posadzki w oborze, dachu i eternitowych ścian w magazynie nawozów, położonych na działce nr 5/1, obręb Bukwałd, gm. Dywity

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu części i pomieszczenia socjalnego, ściany oporowej w silosie na kiszonkę, posadzki w oborze, dachu i eternitowych ścian w magazynie nawozów, położonych na działce nr 5/1, obręb Bukwałd, gm. Dywity. Uwaga: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opole

Poznań

Poznań ul. Michałowo usunięcie odpadów wraz z zamurowaniem otworów

Zaproszenie do składania ofert na usuniecie odpadów wraz z zamurowaniem otworów okiennych i drzwiowych budynku b. hydroforni znajdującej się na terenie dz. 1/2 obr. Kobylepole przy ul. Michałowo w Poznaniu. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert 29.08.2017 r. do godz. 12.00

Suwałki

Wyliczenie wydajności dla 8 stawów rybnych na działce 77/8 obręb Piłatowszczyzna gmina Gródek. Postępowanie nr 2 Nr OLSU.Z.251.34.2017.ŁB

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest wykonanie robót polegających na wyliczeniu wydajności dla 8 stawów rybnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w miejscowości Piłatowszczyzna o łącznej powierzchni 24,0101 ha. Wyliczenie stawki czynszu obliczone ma być jako średnia wieloletnia wydajność naturalna stawów, wyrażona w kilogramach ryb z lustra wody i średnia ważona cena zbytu karpia hodowlanego w roku poprzedzającym ogłoszenie wykazu.

Wrocław

Powiadomienie o udzieleniu zamowienia WR.SGZ.251.4.2017.BD

Usługi rolnicze polegające na skoszeniu lub talerzowaniu gruntów wchodzących w skład Zasobu WRSP

Powiadomienie o udzieleniu zamowienia WR.SGZ.251.5.2017.BD

Usługi utrzymania zieleni innej niż urządzonej polegajace na koszeniu okrywy roślinnej we wskazanych częstotliwościach kosiarkami ręcznymi wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu na gruntach wchodzących w skład Zasobu WRSP

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta w OT ANR we Wroccławiu

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta w OT ANR we Wroccławiu Zapraszamy do złożenia oferty na...

Łódź

Dostawa materiałów komputerowych do Oddziału Terenowego w Warszawie Filia w Łodzi

Zamówienie o wartości poniżej 30 tysięcy euro. Termin składania ofert do 21 sierpnia 2017 roku do godziny 9:00

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker