INNE OGŁOSZENIA

 

Zapytania ofertowe

 

Gdańsk

Dostarczenie dla Oddziału Terenowego Agencji NIeruchomości Rolnych w Gdańsku upominkowych bonów towarowych

Zamówienie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia 31 marca 2017 r do godz. 11:00

Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw i konserwacji samochodów nie będących na gwarancji producenta

Zamówienie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw i konserwacji samochodów nie będących na gwarancji producenta użytkowanych w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku z miejscem postoju w Słupsku

Zamówienie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia 27 marca 2017 r do godz. 10:00

Dostarczenie dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku upominkowych bonów towarowych

Zamówienie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. UWAGA!! Odstąpienie od zamówienia

Gorzów wlkp.

Publikacja w 2017 roku ogłoszeń w prasie codziennej o lokalnym i krajowym zasięgu sprzedaży –zaproszenie do składania ofert

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 16 grudnia 2016r.

Koszalin

Wykonanie robót budowlanych na dz. 4/20 i 4/1 obr.Biały Bór powiat szczecinecki

Wykonanie robót budowlanych na dz. 4/20 i 4/1 obr.Biały Bór powiat szczecinecki

Poznań

Oporowo gm. Ostroróg zabezpieczenie budynku stajni

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na zabezpieczeniu budynku stajni koni wyjazdowych znajdującego się w miejscowości Oporowo gm. Ostroróg. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert 28.03.2017 r.

Unia gm. Strzałkowo - inspektor nadzoru inwestorskiego

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas robót zabezpieczających zabytkowy budynek pałacu znajdujący się w m. Unia gm. Strzałkowo. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert 06.04.2017 r.

Naprawa instalacji odgromowej dla 10 obiektów.

Naprawa instalacji odgromowej dla 10 obiektów. Informacja o unieważnieniu postępowania

Mnichy gm. Miedzychód rozbiórka budynku gospodarczego

Mnichy gm. Miedzychód rozbiórka budynku gospodarczego Informacja o udzieleniu zamówienia

Fałkowo 31/11, gm. Łubowo - Budowa wewnętrznej instalacji gazowej

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego.

Suwałki

Świadczenie usług kominiarskich w latach 2017-2019. Postępowanie nr OLSU.Z.251.6.2017.ŁB

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach i lokalach mieszkalnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa nadzorowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach w 2017 -2019 roku. Nr postępowania OLSU.Z.251.6.2017.ŁB

Szczecin

„Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych do Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem ANR Oddział Terenowy Szczecin oraz siedziby Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie na rok 2017". Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

„Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych do Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem ANR Oddział Terenowy Szczecin oraz siedziby Agencji Nieruchomości Rolnych OT w...

„Wykonanie remontu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dz. nr 13/1 i 145/8 obr. Borkowo Wielkie, gm. Radowo Małe". WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

„Wykonanie remontu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dz. nr 13/1 i 145/8 obr. Borkowo Wielkie, gm. Radowo Małe". WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. ...

Wrocław

Zielona góra

Prace remontowe budynku zamku w miejscowości Luboszyce dz. 14/25

Zamówienie na roboty budowlane prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Termin składania ofert 24.03.2017 r.

Łódź

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Oddziału Terenowego w Warszawie Filia w Łodzi

Zamówienie o wartości poniżej 30 tysięcy euro. Termin składania ofert do 24 marca 2017 roku do godziny 9:00

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker