INNE OGŁOSZENIA

 

Zapytania ofertowe

 

Gorzów wlkp.

Publikacja w 2017 roku ogłoszeń w prasie codziennej o lokalnym i krajowym zasięgu sprzedaży –zaproszenie do składania ofert

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 16 grudnia 2016r.

Koszalin

Zapytanie ofertowe rozbiórka - Klępczewo

Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej na wykonanie robót budowlanych, polegających na: całkowitej rozbiórce obiektu budynek - magazyn zboża oraz wiata stalowa o numerze inwentarzowym 00105/75-01 w miejscowości Klępczewo, gmina ŚWIDWIN, powiat świdwiński, dz. nr 21/47, obręb Klępczewo. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 26.01.2017r. godz. 12:00

Opole

Poznań

Potulice gm. Lipka Kąsinowo gm. Szmotuły zabezpieczenie obiektów

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót zabezpieczających budynek stodoły znajdującej się na dz 147 i 142 w m Potulice gm. Lipka oraz gorzelni wraz obiektami znajdujących się na dz 121/22 w m Kąsinowo gm. Szamotuły. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert: 08.02.2017 r.

Obsługa portierni

Obsługa portierni budynku Agencji Nieruchomości ROlnych Oddziału Terenowego w Poznaniu przy ul Fredry 12. Kontakt w sprawie postępowania: Pani Kornelia Bernaczyk, email: kbernaczyk@anr.gov.pl

Obsługa portierni

Obsługa portierni budynku Agencji Nieruchomości ROlnych Oddziału Terenowego w Poznaniu przy ul Fredry 12 Kontakt w sprawie postępowania: Pani Kornelia Bernaczyk, email: kbernaczyk@anr.gov.pl

Suwałki

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektowo – kosztorysowej remontu i adaptacji zabytkowego budynku w miejscowości Cichy 4, gm. Świętajno OLSU..Z.251.2.2017.ŁB

Oferty należy składać w Zamiejscowa Sekcja Gospodarowania Zasobem w Olecku ul. Os. Lesk 20, 19-400 Olecko, do dnia 31.01.2017 r. do godz. 10:30.

Szczecin

Oferta na jednorazową sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych i gospodarczych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie. termin składania ofert: do dnia 12.01.2017r. do godz. 13.00.

Oferta na jednorazową sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych i gospodarczych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie. termin składania ofert:...

Wrocław

Usługi notarialnego poświadczania i uwierzytelniania dokumentów

Zaproszenie ofertowe WR.SOP.251.4.2017 Składanie ofert do 20.01.2017 do godziny 10:15

Zielona góra

Dostawa materiałów biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek w 2017 roku – zaproszenie do składania ofert

Zamówienie na dostawy prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Termin składania ofert: 27.01.2017 r.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker